ЦЕНИ

   Ценоразпис на  платени  медицински и други услуги от:
МЦ ЕВИТА ООД
Наименование на услугата Мерна единица

 

Цена:
ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
1 Първичен гинекологичен преглед бр. 30,00
2 Вторичен гинекологичен преглед бр. 20,00
3 Ехографски преглед без снимка бр. 40,00
4 Ехографски преглед със снимка бр. 50,00
5 Вземане на онкоцитонамазка бр. 20,00
6 Акушерска консултация бр. 20,00
7 Поставяне на спирала бр. 50,00
8 Сваляне на спирала,песар бр. 25,00
9 Вземане на секрет за микробиология бр. 5,00
10 Изгаряне на раничка чрез апарат бр. 50,00
11 Изгаряне на раничка чрез намазване бр. 20,00
12 Изгаряне на брадавици (кондиломи) чрез апарат бр. 50,00
13 Изгаряне на брадавици (кондиломи) чрез намазване бр. 20,00
14 Сваляне на конци от оперативна рана/епизиотомия бр. 30,00
15 Смяна на превръзка на оперативна рана бр. 15,00
16 Венозна инжекция бр. 5,00
17 Мускулна инжекция -Золадекс бр. 10,00
18 Мускулна инжекция бр. 2,00
19 Венозна инфузия бр. 10,00
20 Измерване на кръвно налягане бр. 2,00
21 Рецепта бр. 2,00
22 Вземане на кръв за изследване бр. 5,00
23

24

Ехографско изследване – абдоминално на коремни органи

Ехограф на гърди/Щитовидна жлеза – Без снимка

бр.

бр.

50,00

40,00

25 Ехограф на гърди/Щитовидна жлеза- със снимка бр. 50,00
26 Мониторен запис с  кардиотокограф бр. 20,00
27 Прекъсване на бременност бр. 300,00
28 Местна анестезия бр. 50,00
29 Обща анестезия бр. 100,00
30 Медикаментозен аборт бр. 300,00
31 Полипектомия;Биопсия на шийката на матката – без анестезия бр. 50,00
32 Диагностичен кюретаж на матката(сепарирано абразио) бр. 300,00
33 Вагинопластика(задна влагалищна стена)I -ва ст.-500 лв.;II- ра ст -1000 лв. III- та ст -1500 лв. бр.  с анестезия  и

включени консумативи

34 Хименопластика бр.  1000
35 Лабиопластика на лабия(на бр.) бр.  500
36 Инцизия на фурункули(Бартолинова киста) в областта на ВПО бр. 100,00
37 Екстирпация на Бартолинова киста бр. 1500,00
38 Хистологично изследване –  за патоанатомична лаборатория бр. 40,00
39 Микробиологично изследване бр. 27,00
40 Колопоскопия с прицелна биопсия бр. 50,00
41 Аспирационна ендометриална биопсия – без хистология бр. 50,00
42 Аспирационна ендометриална биопсия – с хиспилогия бр. 90,00
43 Инцизия на гръдна жлеза бр. 50,00
44 LEEP бр. 500,00
КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ бр.
1 Първичен кардиологичен преглед бр. 30,00
2 Вторичен кардиологичен преглед бр. 15,00
3 ЕКГ – Без разчитане и консултация бр. 5,00
4 ЕКГ -С  разчитане и консултация бр. 10,00
5 ЕХОКАРДИОГРАФИЯ бр. 40,00
6 Непрекъснат 24- часов запис на АХ(Холтер мониториране) бр. 40,00
ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
1 Първичен хирургичен преглед бр. 30,00
2 Вторичен хирургичен преглед – контролен бр. 15,00
3 Венозна инжекция бр. 5,00
4 Мускулна инжекция бр. 2,00
5 Венозна инфузия бр. 10,00
6 Измерване на кръвно налягане бр. 2,00
7 Вземане на материал за микробиология/хистология бр 5,00
8 Шев на меки тъкани бр. 30,00
9 Сваляне на конци от оперативна рана

до 5 см/над 5 см

бр. 25,00/ 30,00
10 Смяна на превръзка / обработка на оперативна рана бр. 15,00
11 Обработка на рана, поставяне на дренаж и превръзка бр. 20,00
12 Диагностика и обработване на фистули бр. 15,00
13 Диагностична пункция при повърхностно разположени кисти и абсцеси

-цитологично изследване

-микробиологично изследване

-хистологично изследване

 

 

 

бр.

бр.

бр.

 

40,00

 

30

27

40

14 Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и тумори – с местна анестезия и превръзка бр. 50,00
15 Вторичен шев при гранулираща рана бр. 40,00
16 Инцизия на подкожен панарициум или паронихия с местна анестезия бр. 50,00
17 Отстраняване на нокът,нокътно легло и нокътна гънка бр. 50,00
18 Устна консултация бр. 10,00
19 Инцизия на млечна жлеза бр. 50,00
20 Инцизия на меки тъкани с местна анестезия бр. 50,00
21 Вземане натривка от рана с микробиологично изследване и поставяне на нова превръзка бр. 47,00
22 Ректална тампонада при анално кръвотечение бр. 15,00
23 Отстраняване на липом,атером с локална анестезия бр. 150,00
24 Отстраняване на липом,атером с локална анестезия и хистологично изследване бр. 170,00
25 Сваляне  и поставяне на нов уретрален катетър №16;18;20 бр. 30,00
26 Ехография на млечни жлези – без снимка бр. 40,00
27 Ехография на млечни жлези – със снимка бр. 50,00
28 Тест за окултно кървене бр. 10,00
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
1 Ехография на коремни органи бр. 50,00
2 Ехография на млечни жлези – без снимка бр. 40,00
3 Ехография на млечни жлези – със снимка бр. 50,00
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
1 Първичен преглед бр. 30,00
2 Вторичен преглед бр. 15,00
3 Ехограф на щитовидна жлеза със снимка бр. 50,00
4 Ехограф на щитовидна жлеза без снимка бр. 40,00
НЕРВНИ БОЛЕСТ
1 Първичен преглед бр. 30,00
2 Вторичен преглед бр. 15,00
Анестезиология и реанимация
1 Местна анестезия бр. 50,00
2 Обща анестезия бр. 100,00