Кардиология

 

            Кардиологията обхваща лечението на всички заболявания на сърдечно-съдовата система, включително:артериална хипертония (високо кръвно налягане), инфаркт на миокарда, сърдечни пороци (придобити клапни пороци и вродени пороци на сърцето), възпалителни заболявания на сърдечния мускул и сърдечните обвивки (миокардити, перикардити, ендокардити). Много важна задача на крадиологията през последните години е намаляването на риска от възникване на съдечно-съдови заболявания (превантивна кардиология, профилактика – първична и вторична на сърдечно-съдовите заболявания).

Сърдечно-съдовите заболявания претърпяват бързо развитие, поради което е необходим чест контрол на състоянието, особено след преживяно състояние на остър коронарен синдром, хипертонична криза, възпалителни заболявания на сърцето. Лечението на тези болести изисква висока квалификация и богат клиничен опит, които осигуряват бърза и точна диагноза, правилно лечение и правилна преценка на прогнозата.

Дейности:

  • Клиничен преглед
  • ЕКГ
  • Холтер – ЕКГ
  • Ехокардиография
  • Стрес тест с натоварване – ВЕТ